Konference ViennaHydro 2014

Ve dnech 26. – 28. listopadu 2014 proběhla ve Vídni konference s názvem ViennaHydro 2014, jejíž mottem je Inovace a vývoj pro udržitelný růst hydroenergetiky.

Za společnost ČKD Blansko Engineering se konference zúčastnil Lukáš Motyčák a prezentoval článek s názvem Comprehensive design of Kaplan turbine runners for uprating. Na konferenci bylo cca 300 účastníků převážně z Německa a Rakouska. Vedle zástupců univerzit vystupovali na konferenci i účastníci z průmyslu – např. z firem Voith, Andritz, Tiwag, Verbund.Součást večerního programu byla exkurze v Technickém Muzeu Vídeň. Součástí expozice Energie je první komerčně použitá Kaplanova turbína, která byla vyrobena v Brně firmou Ignác Storek. Instalována byla v roce 1919 v přádelně v rakouském Velmu.

tisknout zpět na přehled veletrhů a konferencí