Hydrovision 2015

Ve dnech 14. až 17. 7. 2015 se konal každoroční veletrh a konference o vodních turbínách Hydrovision International v Portlandu ve státu Oregon v USA. Jedná se o tradiční mezinárodní setkání majitelů a provozovatelů hydroelektráren, konzultantů, inženýrů, ekonomů, mezinárodních finančních agentur i  národních asociací na straně jedné. Konference se zúčastnily prakticky všechny přední světové firmy, které se zabývají návrhy, výrobou a dodávkami  zařízení vodních elektráren a dalších technologií, spojených s budováním i provozem vodních elektráren. Celá akce byla pořádána odborným vydavatelstvím PenWell. Veletrhu se zúčastnilo  200 firem a v jednotlivých sekcích konference vystoupilo s odbornými příspěvky 450 delegátů. Celkový počet účastníků konference ze šedesáti států celého světa přesáhl 2000.


ČKD Blansko Engineering, a.s. se na Hydrovision International prezentovala veletržním stánkem a příspěvkem na aktuální téma moderních trendů v Peltonových turbínách: „HPP KWOIEK CREEK - FROM IDEAS TO 4x14.75MW OUTPUT POWER IN 673 DAYS“, který přednesl náš pracovník Ing. J. Veselý, PhD. Reakce odborné veřejnosti na presentovaný článek byly positivní a to jak na úroveň technického řešení  projektu, tak na vlastní realizaci vodních turbín.

tisknout zpět na přehled veletrhů a konferencí