HYDROTURBO 2014

Ve dnech 23. – 25. září 2014 proběhla v Bratislavě 22. mezinárodní konference z oblasti vodní energetiky –  Hydroturbo 2014. I v tomto ročníku se do pořádání konference zapojila společnost ČKD Blansko Engineering  jako aktivní člen organizačního výboru.
 
Konference se zúčastnilo více než 130 odborníků  z České republiky, Slovenska, Rakouska, Ruska, Slovinska  a Kanady. Bylo předneseno 38 odborných příspěvků seřazených v sekcích Výzkum a nové trendy v hydroenergetice, Technologická zařízení v hydrotechnice – konstrukce a výroba, Provoz a ekonomika vodních staveb s hydroenergetickým využitím, Malé vodní elektrárny a alternativní zdroje energie

ČKD Blansko Engineering bylo reprezentováno příspěvky:

* Aplikace horizontální třídýzové Peltonovy turbíny na vodní elektrárnu Kwoiek Creek – Část 1: Hydraulický návrh

* Aplikace horizontální třídýzové Peltonovy turbíny na vodní elektrárnu Kwoiek Creek – Část 2: Konstrukce a realizace

* Využití semi-homologických modelových zkoušek při vývoji turbín pro modernizace vodních elektráren

* Nový způsob svařování spirální skříně VE Lipno I

* Principy a činnosti spojené s modernizací vodních elektráren

* Online monitoring and diagnostics of small hydro power plants

* Komplexní přístup k návrhu oběžných kol typu Kaplan při modernizaci vodních elektráren

* Modernizace kolenových turbín s axiálním rozváděčem

* Rekonstrukce starých vodních elektráren s Francisovými turbínami novým typem turbíny

* MVE Vranov 2 – zkušenosti z konstrukce, projekce, montáže a uvádění do provozu


Tato konference se řadí k historicky nejstarším z oboru vodní energetiky v Evropě. První ročníky proběhly v šedesátých letech minulého století. Konference je zaměřena na oblast provozu, konstrukce a vývoje vodních turbín, hydroenergetických zařízení a objektů. Ve dvouletém cyklu se pravidelně střídají v pořádání členové organizačního výboru v České republice a na Slovensku. Hlavním pořadatelem pro tento ročník byla Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, Katedra hydrotechniky.

tisknout zpět na přehled veletrhů a konferencí