HYDROTURBO 2012

Ve dnech 25. – 27. září 2012 proběhla v Brně 21. mezinárodní konference z oblasti vodní energetiky –  Hydroturbo 2012. Hlavním pořadatelem pro tento ročník byla společnost  ČKD Blansko Engineering.

 

Konference se zúčastnilo na 170 odborníků  z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Slovinska, Indie a Kanady. Bylo předneseno 59 odborných příspěvků seřazených do jednotlivých sekcí:

 

ČKD Blansko Engineering bylo reprezentováno příspěvky :

  • Vývoj Francisovy turbíny vysoké rychloběžnosti pro nízkospádové VE
  • Hydraulický výzkum třídýzové horizontální Peltonovy turbíny
  • Kavitační vlastnosti axiálních turbín - analýza a možnosti zlepšení
  • Kmitání oběžného kola soustrojí PVE Dlouhé Stráně
  • Únava šroubů horního víka turbíny PVE Dlouhé Stráně
  • Změna procedury startu Francisovy reverzní čerpadlové turbíny pro zlepšení stability v turbínovém režimu
  • Informační podpora řízení provozu vodních elektráren
  • Chokka Rao Lift Irigation Scheme - zkoušky a uvádění čerpadel do provozu

 

Tato konference se řadí k historicky nejstarším z oboru vodní energetiky v Evropě.  Že jsou pravidelná setkávání odborníků  z teoretického výzkumu, techniků, ale i  odborníků z praxe přínosem pro všechny zúčastněné potvrzuje fakt, že v posledních letech stále stoupá  počet prezentovaných příspěvků i počet účastníků nejen domácích, ale i ze zahraničí.

tisknout zpět na přehled veletrhů a konferencí