HYDROTURBO 2010

Jubilejní 20. ročník mezinárodní konference z oblasti provozu, konstrukce a vývoje vodních turbín „HYDROTURBO 2010“ se uskutečnil ve dnech 21.9. až 23.9.2010 v lázních Patince ve Slovenské republice.

Konference se zúčastnilo 166 účastníků.

Konferenci zahájil 21.9.2010 ing. Vlastimil Majerčák ze Slovenských elektráren. Po zahájení konference následovali odborné přednášky rozdělené do 5 sekcí:

  • Výzkum a nové trendy ve využití vodní energie

  • Hydroenergetická zařízení – konstrukce a výroba

  • Provoz a ekonomika vodních děl s hydroenergetickým využitím

  • Malé vodní elektrárny

  • Hydroenergetika a životní prostředí

Konference byla ukončena 23.9. exkurzí na vodní elektrárně Gabčíkovo a plavbou lodí po Dunaji.

ČKD Blansko Engineering, a.s. bylo reprezentováno 5 odbornými příspěvky:

  • Theoretical and practical results of hydraulic research of stochastic blade passage application in hydrodynamic machines – J. Veselý , J. Mikulášek, J. Obrovský

  • Verification of quality of flow modeling in the Kaplan turbine draft tube – L. Motyčák, A. Skoták, J. Obrovský, R. Kupčík

  • Modifikace klapkových uzávěrů v savce v PVE Markersbach – K. Kyzlink

  • Chokka Rao project – konstrukční řešení a výroba čerpadel P=11 MW pro zavlažovací systém v Indii – L.Štégner

  • Hodnocení spolehlivosti průtočné čočky klapkového rychlouzávěru DN5400 – M. Feilhauer, M. Varner

 

tisknout zpět na přehled veletrhů a konferencí