3. IAHR International Meeting of the WorkGroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems

14. až 16. října 2009 se v Brně uskutečnila mezinárodní konference  „3rd IAHR  International Meeting of the WorkGroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems“. Tato pracovní skupina vznikla v roce 2004 sloučením dvou pracovních skupin v rámci mezinárodní organizace IAHR, která se zabývá  hydraulickým výzkumem. V tomto roce bylo na 22. sympoziu IAHR - Division II. - Sekce 1 - Hydraulické stroje a systémy ve Stockholmu ustanoveno, že problematika kavitace a dynamických problémů v hydraulických strojích a systémech.je natolik rozsáhlá a specifická, že se bude každé dva roky konat konference (Workgroup) pod záštitou IAHR zaměřená právě na tuto oblast.

Organizací letošní, v pořadí již třetí, WorkGroup byla pověřená naše firma  spolu s VUT  Brno Fakultou strojního inženýrství Odborem fluidního inženýrství Viktora Kaplana .

Zájem o tuto akci ze strany odborné veřejnosti předčil všechna očekávání – sešlo se zde 130 odborníků z 23 zemí ze 3 kontinentů včetně nejuznávanějších špiček v tomto oboru vědy.
Konference byla rozdělena na několik tematických částí, ve kterých bylo předneseno celkem 46 příspěvků a dalších 12 jich bylo představeno na posterech.

 

Témata konference byla následující:

* Hydrodynamics and cavitation of hydraulic machines
* Experimental and numerical investigations of cavitating flows in hydraulic systems
* Unsteady phenomena in hydraulic machinery and systems
* Oscillatory and vibration problems in power plants and pumping stations
* Flow-structure interaction
* Hydraulic transients and control systems
* Innovative technologies in hydraulic machinery systems

 

ČKD Blansko Engineering reprezentoval ing. Luděk Půlpitel, CSc. článkem „Comments to vibrations and pressure oscillations induced by the rotor stator interaction in a hydraulic turbine“, který přináší zcela nový pohled na posuzování kmitání oběžného kola čerpadlových turbín z hlediska afinity buzení a vlastního tvaru kmitu (odkaz na celou verzi článku ve formátu pdf).

Poslední den konference byl věnován výletu do Punkevních jeskyní a  exkurzi na přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, kde si mohli účastníci zkonfrontovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi.

 

tisknout zpět na přehled veletrhů a konferencí