Dokumenty ke stažení

_Hydraulic_laborat...(482 kB) Hydraulicka laborator

 

eko-cz

Výzkum a vývoj

Hydraulický návrh a optimalizace hydraulických charakteristik

 • hydraulický návrh všech typů vodních strojů; záruky na hydraulické parametry jsou poskytovány na základě modelových zkoušek nebo pouze pomocí CFD analýz
 • návrh a optimalizace geometrie průtočných částí vodních strojů se zabezpečením dobrých hydraulických parametrů nových nebo inovovaných vodních strojů
 • použití automatizované optimalizace zvláště pro hydraulický návrh oběžného kola

CFD výpočty

 • používání moderních programů CFX a Fluent při numerickém modelování proudění v průtočných částech vodních strojů
 • analýza proudění v částech stávajících vodních strojů a možnosti jejich zlepšení
 • predikce hydraulických ztrát v jednotlivých částech a vyhodnocení celkové účinnosti vodního stroje
 • vyhodnocování kavitačních charakteristik použitím dvoufázového modelování proudění
 • simulace a vyhodnocování dynamických vlastností vodního stroje
 • stanovení hydraulických zatížení na jednotlivé části vodního stroje

FEM výpočty

 • hlavní části vodních strojů se analyzují metodou konečných elementů pomocí programu ANSYS WorkBench
 • předběžné FEM výpočty (napětí, kmitání, atd.) jsou nedělitelnou součástí hydraulického návrhu

tisknout