Výroba modelů a modelové zkoušky

  • zkoušky fyzikálních modelů jsou základní částí výzkumu a vývoje velkých a středních vodních strojů

  • konstrukční návrh fyzikálního modelu vodního stroje

  • výroba fyzikálního modelů nebo jejich částí a také speciálních měřicích prvků

  • použití automatizovaného systému sběru a vyhodnocení dat pomocí počítače při modelových zkouškách

  • výsledky modelových zkoušek jsou následující charakteristiky a pozorování:

•  účinnostní (včetně průtoku, spádu, momentu a otáček)

• kavitační (strhávací křivky, počátek kavitace, pozorování kavitace)

•  rozložení rychlostí a tlaků

•  hydraulické zatížení

•  vizualizace proudění

 


tisknout