Výpočty vodního rázu, přechodové jevy

  • analýzy vodního rázu v hydraulických potrubních systémech vodních elektráren s cílem zjištění maximálních a minimálních tlaků po délce přiváděče a maximálního přechodného zvýšení otáček soustrojí
  • určení potřebných časů zavírání a otvírání hydraulických strojů a uzávěrů 
  • návrhy optimální protirázové ochrany, jako je  potřebný moment setrvačnosti soustrojí, návrh obtokového uzávěru a/nebo vyrovnávací komory, atd.
  • kontroly možnosti přetržení vodního sloupce v přivaděči i savce hydraulického stroje, včetně návrhu opatření na zmírnění nebo odstranění tohoto jevu
  • analýzy stability regulace v hydraulických potrubních systémech vodních elektráren

tisknout