Uvádění do provozu

  • uvádění vodních strojů a hydrotechnických zařízení do provozu
  • individuální zkoušky vodních strojů a hydrotechnických zařízení
  • na základě výsledků zkoušek provádění optimalizace nastavení za účelem zvýšení: 

   - bezpečnosti

   - životnosti 

   - spolehlivosti provozu

  • předkomplexní a komplexní vyzkoušení vodních strojů
  • měření relativních vibrací hřídele v ložiskách soustrojí
  • měření absolutních vibrací tělesa ložisek soustrojí
  • tenzometrická měření pláště přivaděče, spirály
  • výzkum hydrodynamického zatížení a kavitace uzávěrů
  • měření relativních vibrací rotujícího disku pomocí laseru
  • měření jsou prováděna dle doporučení norem IEC

tisknout