Měření

PROVÁDĚNÍ GARANČNÍCH, DIAGNOSTICKÝCH A DOKUMENTAČNÍCH MĚŘENÍ NA VODNÍCH STROJÍCH A HYDROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

  • měření garantovaných parametrů
  • určení průtoku v uzavřených přivaděčích metodou tlak-čas a metodou rozložení rychlostního pole pomocí vodoměrných vrtulí
  • určení průtoku v otevřených korytech obecného profilu pomocí vodoměrných vrtulí bodovou nebo integrační metodou
  • optimalizace vazby otevření rozváděcích a oběžných lopatek Kaplanových turbín
  • diagnostická měření za účelem odstranění provozních vad
  • dokumentační měření, která charakterizují stávající stav zařízení
  • kalibrace snímačů je prováděna pracovními etalony, které jsou navázány na etalony Českého metrologického institutu
  • měření jsou prováděna dle doporučení norem IEC

tisknout