Dokumenty ke stažení

CKD Blansko Engine...(1 MB) prospekt

 

eko-cz

Profil společnosti

ČKD Blansko Engineering, a.s. je inženýrsko-dodavatelskou firmou, jejíž hlavní oblastí činnosti jsou kompletní dodávky strojně technologického zařízení vodních elektráren a čerpacích stanic - vodních  turbín všech typů a velikostí, čerpadlových turbín a čerpadel, včetně projekčního a konstrukčního zpracování, hydraulického návrhu, modelových zkoušek, montáže a garančních měření na díle.

 

ČKD Blansko Engineering, a.s. se zaměřuje  nejen na dodávky nových zařízení na klíč, ale i na rekonstrukce, modernizace  a generální opravy stávajících strojů.

Velký důraz je kladen na kvalitní hydraulické, pevnostní, konstrukční a projekční řešení našich  strojů, odpovídající současným světovým trendům. Pomocí nejmodernějších výpočtových metod CFD a FEM  jsou prováděny optimalizace jednotlivých komponentů i celého hydraulického stroje pro zajištění vysoké účinnosti a životnosti bez provozních problémů. Při konstrukci jsou používány moderní, kavitačně odolné a ekologicky šetrné materiály.

ČKD Blansko Engineering, a.s. navazuje na letité zkušenosti s výzkumem a výrobou vodních turbín v Blansku.

ČKD Blansko Engineering, a.s. je členem mezinárodních organizací IAHR, IHA, EuroPump, IEC, Českého kalibračního sdružení (ČKS),  Svazu výrobců čerpadel ČR

 

Od roku 2006 je ČKD Blansko Engineering, a.s. členem skupiny Litostroj Power. Kromě výrazného posílení ekonomického zázemí společnost získala i přímé propojení s renomovaným výrobcem vodních turbín,  který disponuje moderní technologií a bohatými zkušenostmi v oblasti vodní energie.

 


tisknout