VE Sarapullo - úspěšné modelové zkoušky, nový hydraulický návrh

Počátkem dubna 2012 byla uzavřena smlouva se společností ČKD Blansko Holding, a.s. na nový hydraulický návrh oběžného kola vč. modelových zkoušek pro projekt Sarapullo v Ekvádoru .
S využitím moderních CFD výpočtových metod byl vyvinut nový hydraulický profil oběžného kola pro vertikální Francisovu turbínu o průměru oběžného kola 1,65 m s maximálním spádem 138,4 m při maximálním výkonu 17,1 MW.  
Úspěšné přejímací modelové zkoušky proběhly koncem října 2012 za účasti zástupců společnosti ČKD Blansko Holding, Ťažmaš i konečného zákazníka z Ekvádoru (Witness test)  v  hydraulické laboratoři v Blansku v souladu se standardy IEC 60193. Měřením na modelu bylo potvrzeno dosažení všech garantovaných hodnot. 
 

 

tisknout zpět na přehled aktualit