Udělení patentu č. 301534 na vynález s názvem Oběžné kolo tekutinového stroje

V prosinci roku 2004 byla podána žádost na Úřad průmyslového vlastnictví o udělení patentu na vynález s názvem "Oběžné kolo tekutinového stroje".
25.2.2010 byl  Úřadem průmyslového vlastnictví udělen patent č. 301534.
Uvedený patent popisuje hydraulické řešení rotačního lopatkového tekutinové stroje (čerpadla nebo čerpadlové turbíny), zajišťující rozšíření provozního rozsahu stroje v čerpadlovém režimu. 
Výhodou je možnost využití při rekonstrukcích nebo opravách stávajících zařízení, kde není možno použít nové oběžné kolo s větším průměrem.

Řešení je možno využít také při návrhu rotačních lopatkových strojů jako jsou hydrodynamická čerpadla, čerpadlové turbíny, kompresory a dmychadla.

tisknout zpět na přehled aktualit