Slapy získají dvě nové Kaplanovy turbíny

Slapy získají dvě nové Kaplanovy turbíny

Nové stroje dodá ČKD Blansko Engineering, firma zvítězila ve výběrovém řízení

 

Společnost ČKD Blansko Engineering zvítězila ve výběrovém řízení na generální opravu vodní elektrárny Slapy. Oprava se týká dvou ze tří tamních soustrojí s Kaplanovými turbínami. Firma z Blanska dodá dvě zcela nové turbíny. Celková hodnota zakázky dosahuje 253 milionů korun. Instalovaný výkon každé z turbín činí 48 megawattů.

„Zvítězili jsme ve veřejné soutěži ve velmi silné konkurenci. Těší nás, že jsme znovu získali důvěru našeho strategického zákazníka – společnosti ČEZ,“ řekl předseda představenstva ČKD Blansko Engineering Petr Tesař. ČEZ jako provozovatel vodní elektrárny Slapy očekává, že rekonstrukce zajistí dlouhodobě spolehlivý provoz elektrárny a její vyšší účinnost.

Obě Kaplanovy turbíny vyrobí slovinská společnost Litostroj Power, která je stejně jako inženýringová firma z Blanska součástí skupiny ENERGO-PRO, nadnárodního provozovatele vodních elektráren se sídlem v Praze.

„Díky spolupráci obou firem průmyslového pilíře skupiny ENERGO-PRO navrhneme a vyrobíme nové stroje podle posledních technologických zkušeností a norem. Díly, které se dostávají do kontaktu s vodou, budou nerezové, a tedy výrazně odolnější vůči korozním poškozením,“ uvedl Petr Tesař.

Celá rekonstrukce bude hotova v roce 2020. Společnost ČKD Blansko Engineering už v minulosti dokončila generální opravu třetího soustrojí elektrárny Slapy.

 

První poválečné dílo

Vodní elektrárna Slapy byla v letech 1949-55 první velkou stavbou vltavské kaskády po II. světové válce. Přehradní jezero o délce 44 kilometrů dosahuje k vývaru (odpadnímu kanálu) elektrárny Kamýk. Kromě výroby elektřiny má vodní dílo především regulační význam – přispívá k dlouhodobé regulaci vodního režimu na Vltavě. Přehradní nádrž, která se nachází asi 25 kilometrů jižně od Prahy, je také oblíbeným rekreačním místem.

Elektrárna Slapy je schopna najet na plný výkon za 136 sekund. Její výkon reguluje centrální dispečink ve Štěchovicích. V případě havarijních stavů je ale možné elektrárnu ovládat místně. Kolísání odtoku ze Slap vyrovnává nádrž ve Štěchovicích spolu s nádrží ve Vraném.

Slapská přehrada má originální konstrukční řešení. Pod čtyřmi přelivy se přímo v tělese hráze nacházejí strojovna elektrárny, veškeré pomocné provozy, administrativní místnosti, rozvodny, transformátory a dvě základové výpustě.

 

Průběh rekonstrukce

Práce na generální opravě začaly na počátku letošního roku. Už v dubnu se v moderní hydraulické laboratoři v Blansku uskuteční modelové zkoušky, které mají prokázat splnění všech garantovaných parametrů nových soustrojí. Na ně bude navazovat dokončení dokumentace pro zahájení výroby vodních turbín. Později začne samotná výroba ve slovinském Litostroji Power.

ČKD Blansko Engineering bude dodávat nové stroje postupně. Výměna soustrojí TG 1 (turbína + generátor) se uskuteční v letech 2018-19, na ni bude navazovat výměna soustrojí TG 2 do roku 2020.

 

tisknout zpět na přehled aktualit