Recertifikace procesu svařování v ČKD Blansko Engineering, a.s.

Od roku  2006 je  ČKD Blansko Engineering, a.s. držitelem Certifikátu způsobilosti výrobce CZV – 500/2016 (dříve se tento certifikát nazýval Velký průkaz způsobilosti - VPZ). Certifikát způsobilosti je dokladem, že společnost je způsobilá provádět výrobu (opravy), instalaci, servis a svářečské činnosti podle českých, evropských i světových technických norem, zejména dle ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1990 a ČSN EN 1011-1, 2, 3.


S CZV souvisí i další certifikát naší firmy - jakost ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2, který prokazuje způsobilost našich procesů týkajících se svařování pro návrh, inženýring, konstruování, realizaci, montáž, servis, rekonstrukce a zkoušení vodních elektráren, čerpacích stanic, vodních staveb a ocelových konstrukcí.

V prosinci minulého roku úspěšně proběhl recertifikační audit Certifikátu pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2. Audit provedli auditoři společnosti Tesydo Brno, s.r.o., akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků a procesů svařování.
Recertifikační audit se v oblasti projektů zaměřil zejména na zakázku VE Lipno GO TG1 a modelové zařízení R&D Saxo a nebyly zde shledány žádné závady ani připomínky. Také kontrola ostatních auditovaných oblastí potvrdila, že zavedený systém jakosti v oblasti svařování je funkční a nevykazuje žádné neshody.

Na základě těchto zjištění potvrdila certifikační společnost Tesydo Brno, s.r.o. platnost udělené certifikace v naší organizaci na dalších 5 let, obdrželi jsme nový Certifikát pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 platný do roku 2021 a zároveň i Certifikát způsobilosti výrobce platný do roku 2017.

tisknout zpět na přehled aktualit