Plenární zasedání IEC/TC4

Ve dnech 15. - 17. října 2012 se náš pracovník Ing. Jiří Špidla, CSc. zúčastnil plenárního zasedání IEC/TC4 „Vodní turbíny“. Zasedání se konalo v Tokiu a účastnili se ho zástupci těchto zemí: Rakousko, Kanada, Čína, Česká republika, Francie, Německo, Japonsko, Norsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko a Velké Británie.


Plenární zasedání řídil sekretář IEC/TC4 pan R. Arseneault a nový předseda IEC/TC4 pana J. P. Rigg, oba jsou zástupci kanadského národního komitétu. Za Ústřední úřad IEC se jednání účastnil pan Ch. Jacquemart, který informoval o hlavních prioritách IEC a upozornil na výročí 100 let IEC/TC4 v roce 2013.
Na plenárním zasedání TC4 se řešily aktuální problémy z oblasti mezinárodní normalizace vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel. Současným trendem je revize současných norem, aby odpovídaly současné praxi a navazovaly na dokumenty dalších mezinárodních organizací (ISO, CENELEC, IEEE).
Zásadním tématem byla diskuze přepočtu z modelu na prototyp. Byl stanoven další postup revize normy IEC 60193 „Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny – Přejímací zkoušky na modelu“ a IEC 62097 „Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp“.

tisknout zpět na přehled aktualit