HYDROTURBO 2012

Společnost ČKD Blansko Engineering, a.s. byla pověřena organizačním výborem mezinárodní konference Hydroturbo 2012 uspořádat ve dnech  25. – 27. září 2012  v Brně

21. ročník konference HYDROTURBO

zaměřenou na oblasti provozu, konstrukce a vývoje vodních turbín. Jedná se o tradiční mezinárodní setkání předních odborníků z oblasti hydraulických strojů a provozovatelů vodních elektráren.


TÉMATA KONFERENCE

  • VÝZKUM A NOVÉ TRENDY VE VYUŽITÍ VODNÍ ENERGIE
  • TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ V HYDROENERGETICE — KONSTRUKCE A VÝROBA
  • PROVOZ A EKONOMIKA VODNÍCH DĚL S HYDROENERGETICKÝM VYUŽITÍM
  • MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
  • HYDROTECHNIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  A ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE


 

tisknout zpět na přehled aktualit