Generální oprava soustrojí TG2 VE Lipno

V období od května do srpna 2013 provedli pracovníci naší společnosti montáž spirály TG2 na VE Lipno I. Spirála byla na stavbu dodána ve 3 sekcích. Již vlastní doprava v rámci elekrárny, následné usazení jednotlivých dílů na místě montáže představovalo náročný úkol. Následovalo neméně náročné svaření dílů spirály, žíhání a provedení příslušných kontrol. Po úspěšné tlakové zkoušce byly zahájeny přípravné stavební práce a následně v období odstávky odpadního tunelu byla provedena vlastní betonáž spirály.  Nyní se dokončuje opracování dosedacích ploch spirály. Následovat budou práce na montáži vlastního soustrojí.

tisknout zpět na přehled aktualit