Fúze ČKD Blansko Engineering, a.s. a HYDRAULIC RESEARCH CENTER BLANSKO, s.r.o.

Dne 23.04.2010 byl Krajským soudem v Brně proveden zápis vnitrostátní fúze sloučením obchodních společností ČKD Blansko Engineering, a.s. a HYDRAULIC RESEARCH CENTER BLANSKO, s.r.o., přičemž společnost HYDRAULIC RESEARCH CENTER BLANSKO, s.r.o. zanikla bez likvidace a její jmění včetně práv a povinností přešlo na nástupnickou společnost ČKD Blansko Engineering, a.s.

Na základě této fúze byl v rámci Organizačního řádu společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s. vytvořen nový úsek Hydraulická laboratoř. Ředitelem úseku se stal pan Ing. Radomír Havlíček. Rozsah činností laboratoře zůstává beze změn.

Začleněním laboratoře do majetku a pod přímé řízení společnosti došlo k významnému posílení dobrého jména i technického zázemí společnosti.

tisknout zpět na přehled aktualit