DOZOROVÝ AUDIT SYSTÉMŮ QMS, EMS A SMS

20. a 21. června 2011 proběhl v ČKD Blansko Engineering, a.s. dozorový audit integrovaného systému řízení. Audit byl úspěšný – auditoři společnosti Bureau Veritas nenalezli žádnou neshodu a v závěrečné zprávě doporučili prodloužení platnosti certifikátů:

- jakosti podle ISO 9001

- environmentu podle ISO 14001

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001.

 

tisknout zpět na přehled aktualit