ČKD Blansko Engineering zahájilo generální opravu v Kamýku

ČKD Blansko Engineering zahájilo generální opravu v Kamýku

 

Společnost ČKD Blansko Engineering zvítězila ve výběrovém řízení na generální opravu vodní elektrárny Kamýk. Oprava se týká dvou ze čtyř soustrojí s Kaplanovými turbínami – TG2 a TG4. Instalovaný výkon každé z turbín činí 10 megawattů. Celková cena zakázky činí necelých 190 milionů korun. „Jsme rádi, že jsme opět získali důvěru našeho strategického zákazníka, společnosti ČEZ. Navazujeme tak na předchozí úspěšné rekonstrukce dalších dvou soustrojí elektrárny Kamýk,“ řekl předseda představenstva ČKD Blansko Engineering Petr Tesař.

 

Inženýringová firma z Blanska se zaměřuje na oblast hydroenergetiky a je součástí skupiny ENERGO-PRO, nadnárodního provozovatele vodních elektráren se sídlem v Praze. Generální oprava v Kamýku už začala. „Bezodkladně jsme zahájili projekční a konstrukční práce. Zároveň optimalizujeme hydraulický návrh pro soustrojí TG2 a TG4,“ uvedl Petr Tesař. Rekonstrukce soustrojí TG4 bude ukončena do července 2018, TG2 o rok později.

 

Tandem Kamýk-Orlík

 

Vodní elektrárna Kamýk o celkovém instalovaném výkonu 40 MW je součástí vltavské kaskády, elektřinu vyrábí od roku 1961. Tvoří tandem s další známou vltavskou elektrárnou Orlík. Provoz Kamýku řídí dálkově centrální dispečink vltavské kaskády ve Štěchovicích tak, aby trvale umožňoval najíždění a provoz elektrárny Orlík. Ta se podílí na regulaci výkonu celostátní elektrizační soustavy.

 

Průtočná elektrárna Kamýk také zabezpečuje vlastní spotřebu Orlíku v případě výpadku napětí v soustavě. Betonová přehrada Kamýku je vysoká 24,5 metru a dlouhá 158 metrů.

 

Délka kamýcké vodní nádrže dosahuje deseti kilometrů, zatopená plocha činí 195 hektarů. Vodní dílo Kamýk je vybaveno plavební komorou, která umožňuje propojení lodní dopravy na slapské a kamýcké nádrži.

 

Mezi hlavní přednosti elektrárny patří trvalá pohotovost soustrojí, rychlost operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty, schopnost najetí soustrojí „ze tmy“ v případě předchozího výpadku napětí a nízká poruchovost.

 

Co zahrnuje rekonstrukce

 

Rekonstrukce soustrojí TG4 a TG2 zahrnuje:

 

-          rekonstrukci celého oběžného kola včetně dodávky nových oběžných lopat

-          dodávku nových nerezavějících rozváděcích lopatek a opravu jejich uložení

-          rekonstrukci rozdělovací hlavy a servomotoru oběžného kola

-          dodávku nových servomotorů rozváděcího mechanismu turbíny

-          dodávku nového vysokotlakého hydraulického regulátoru turbíny

 

Dosud nejrozsáhlejší modernizace

 

Společnost ČKD Blansko Engineering se podílela také na dosud největší modernizační akci ve vodní elektrárně Kamýk – generální opravě soustrojí TG 1, která byla dokončena v roce 2014.  Inženýrská firma z Blanska se zaměřila na rekonstrukci oběžného kola Kaplanovy turbíny a mimo jiné také dodala oběžné lopaty s novým hydraulickým designem.

 

Ověřovací modelové zkoušky projektu TG1 se uskutečnily v roce 2013 v moderní hydraulické laboratoři ČKD Blansko Engineering.

tisknout zpět na přehled aktualit