Cena Projekt roku 2014 pro VE Kwoiek Creek v Kanadě

Společnost Clean Energy BC udělila v letošním roce cenu „Projekt roku 2014“ výstavbě vodní elektrárny Kwoiek Creek v Kanadě, na které se významnou měrou podílely společnosti ČKD Blansko Engineering a Litostroj Power. Toto prestižní ohodnocení bylo předáno na výroční konferenci GENERATE 2014, konané letos v říjnu v kanadském Vancouvru. Cena Projekt roku je udělována za vynikající výsledky ve vývoji, konstrukci a provozu a jako uznání kvalitní týmové práce při realizaci projektu.
Práce na VE Kwoiek Creek byly zahájeny v listopadu 2011. V Litostroj Power v Lublani byly vyrobeny čtyři Peltonovy turbíny podle hydraulického návrhu a konstrukční dokumentace ČKD Blansko Engineering. Parametry nově navržených turbín byly ověřeny na modelových zkouškách v hydraulické laboratoři v Blansku v roce 2012. Součástí kontraktu byly mimo jiné dodávky kulových uzávěrů a synchronních generátorů, supervize, zkoušky a měření na stavbě. Po úspěšném garančním měření v říjnu 2013 byla všechna soustrojí předána zákazníkovi k užívání.
Vodní elektrárna Kwoiek Creek je vybavena čtyřmi soustrojími s 3-dýzovou horizontální Peltonovou turbínou o průměru oběžného kola 1290 mm s jednotkovým výkonem 14,75 MW.

tisknout zpět na přehled aktualit